Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 10:12

EFOMP - WG on EFOMP PS14 - Safety of MRI - final composition

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται η τελική σύσταση της νέας ομάδας εργασίας της EFOMP “Revision of EFOMP PS14 – Safety of MRI”, η οποία θα λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2019 - Ιούνιος 2020 και θα έχει ως αντικείμενο την αναθεώρηση του EFOMP Policy Statement No14: The role of the Medical Physicist in the management of safety within the magnetic resonance imaging environment: EFOMP recommendations. https://www.efomp.org/index.php?r=fc&id=policy-statements

Την ΕΦΙΕ θα εκπροσωπήσει ο συνάδελφός μας κ. Ι. Σειμένης.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 831 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 12:50