Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 14:54

Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας - ενημέρωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, απαντήσεις σε ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
Οι παλιοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 1014(ΦΟΡ) 94/25.01.2001, ΦΕΚ 216/Β/06.03.2001) καταργούνται πλήρως. Οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας, όπως περιγράφονται στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ.

https://tinyurl.com/y5z9ymhy

Αναγνώσεις 991 φορές