Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019 10:20

Ενημέρωση εκ μέρους του καθ. Γ. Παναγιωτάκη σχετικά με τις εξετάσεις Ιουνίου 2019 για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Μετά από σχετικό αίτημα, ο Καθηγητής κ. Γ. Παναγιωτάκης θα κάνει φροντιστηριακό μάθημα στην Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής, ενόψει των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στον Α' όροφο του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών της Ιατρικής την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

Αναγνώσεις 951 φορές