Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 21:58

ΦΕΚ με αποφάσεις ΕΕΑΕ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε το ΦΕΚ με τις αποφάσεις της ΕΕΑΕ για τον καθορισμό μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 880 φορές