Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 23:40

Συμμετοχή Φυσικών Ιατρικής -Ακτινοφυσικών στην Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προωθούμε σε επισυναπτόμενο αρχείο, επιστολή που στάλθηκε στο Υπ. Υγείας στην οποία καταγράφουμε κάποιες από τις απόψεις μας αναφορικά με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση (Αριθμ. Γ2α/οικ.37824) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1851)».

Με εκτίμηση

Αναγνώσεις 160 φορές