Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 21:11

Ευχαριστίες για την πρώτη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «PET-CT. Μοριακή Απεικόνιση: η φυσική, οι εξελίξεις & οι κλινικές εφαρμογές»

Eυχαριστούμε τους συμμετέχοντες (Φυσικούς Ιατρικής, Τεχνολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς) στην πρώτη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «PET-CT. Μοριακή Απεικόνιση: η φυσική, οι εξελίξεις & οι κλινικές εφαρμογές» στην μνήμη της εκλιπoύσας συναδέλφου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΙΕ, Μαρίας Κοτζασαρλίδου.

Ευχαριστούμε τους ομιλητές, συντονιστές και οργανωτές της ημερίδας, κάποιοι από τους οποίους ήταν μαθητές, συνεργάτες και φίλοι της Μαρίας.

Ευχαριστούμε τις εταιρείες που στήριξαν για ακόμη μία φορά τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΦΙΕ και είχαν συνεργαστεί με την Μαρία.

Ευχαριστούμε την Μονάδα Ακτινοφυσικής του Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ και την EFOMP για την συνδιοργάνωση.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που κατέθεσαν δωρέες στην μνήμη της Μαρίας.

Ευχαριστούμε τον νέο Πρόεδρο της

European Federation of Organisations for Medical Physics

, Paddy Gilligan για την παρουσία του στην ημερίδα καθώς και την αναφορά στην Mαρία στο 'Incoming President’s editorial' European Journal of Medical Physics, February 2021. https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S112017972100003X

"Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε. Να έχουμε πάντα την 'αθιβολή΄της Μαρίας". Θωμάς Μαρής, Πρόεδρος ΕΦΙΕ (2020-2022).
"What surprises me now is not that you’re gone but how I go on without you, as if I’d lost no more than a finger". Paddy Gilligan, EFOMP President (2021-2023).

Οι δράσεις μας στην μνήμη της Μαρίας θα συνεχιστούν.

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ.

Θωμάς Μαρής

Αναστάσιος Σιούντας

Μαρία Πετραντωνάκη

Ιωάννης Σεϊμένης

Εφη Κουτσουβέλη

Πόλα Πλατώνη

Γεωργία Παππά

 

Αναγνώσεις 59 φορές