Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 12:28

New EFOMP Working Group on “Medical Physics Education for the non-physics healthcare professions” - final composition

Αγαπητά μέλη,

Επισυνάπτεται η τελική σύνθεση της νέας Ομάδας Εργασίας στη EFOMP με θέμα «Ιατρική Φυσική Εκπαίδευση για τα μη Φυσικά Επαγγέλματα Υγείας». Επισημαίνεται ότι στην επιτροπή συμμετέχουν 2 μέλη της ΕΦΙΕ.

ΔΣ ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 169 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 15:16