Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 14:18

Ευρωπαικό Πρόγραμμα Σπουδών για Εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπείας (2022)

Αγαπητοί συνάδελφοι
 
Επισυνάπτεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής οι οποίοι εργάζονται στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπείας. Στη ομάδα εργασίας συμμετείχαν μέλη της ESTRO physics committee καθώς και εκπρόσωποι των Ευρωαπαικών ενώσεων Ιατρικής Φυσικής (μέλη της EFOMP). 
 
ΔΣ ΕΦΙΕ
Αναγνώσεις 147 φορές