Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 10:16

Δελτίο Τύπου Επιστημονικής Εκδήλωσης και Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου με τα πρακτικά της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Νέοι ορίζοντες: Η πυρηνική ενέργεια ως μέσο επίτευξης ενεργειακής αυτονομίας» και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΦΙΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 11/02/2023.

Με εκτίμηση,

το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 158 φορές