Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 18:03

Δελτίο Τύπου απάντηση του Υπ. Εσωτερικών «Καθορισμός προσόντων διορισμού́ σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)

Αγαπητές /οι


Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου σχετικά με την απάντηση του Υπ. Εσωτερικών στη επιστολή του ΔΣ της ΕΦΙΕ με θέμα ο «Καθορισμός προσόντων διορισμού́ σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».

Ευχαριστούμε το Υπ. Εσωτερικών για την άμεση και εμπεριστατωμένη απάντηση καθώς και για τη θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 146 φορές