Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 11:51

Απολογισμός Στρογγυλής Τράπεζας Ακτινοφυσικών στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ της ΕΦΙΕ για την ανάθεση της οργάνωσης της στρογγυλής τράπεζας ακτινοφυσικών στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής.Το θέμα "Εξατομικευμένη δοσιμετρία ασθενή κατά τις θεραπευτικές εφαρμογές ραδιοισοτόπων" είναι ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί τη νέα πρόκληση για την ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής.Θεωρώ πως η επιλογή του θέματος και των ομιλητών ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της ΕΦΙΕ και του κοινού, που την παρακολούθησε.Η δομή της τράπεζας είχε ως στόχο την προβολή του οφέλους ασθενή και ιατρού από την εξατομικευμένη δοσιμετρία κατά τις θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής. Για αυτό το λόγο, επιλέχθηκαν ιατροί, οι οποίοι πρόβαλαν την εμπειρία τους από την εφαρμογής της στην πράξη, επισημαίνοντας το όφελος και των δυσχέρειες που προκύπτουν.

Οι ακτινοφυσικοί που συμμετείχαν, παρουσίασαν το ρόλο του Φυσικού Ιατρικής στη διαδικασία, αναλύοντας με σαφήνεια τον τρόπο υλοποίησης της εξατομικευμένης δοσιμετρίας και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής. Επιπλέον, ανέφεραν το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων σε φαρμακοκινητική και ραδιοβιολογία, την ανάγκη συνεργασίας, τόσο με τον πυρηνικό ιατρό και τον τεχνολόγο στη θέσπιση και οργάνωση πρακτικών δοσιμετρίας όσο και με τον ασθενή, κατά την εφαρμογή της πρακτικής αλλά και μεταξύ των ακτινοφυσικών, που συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες, για την ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας του ακτινοφυσικού από την ακτινοθεραπεία, που αφορούν τη δοσιμετρία όγκου και ακτινοευαίσθητων, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης κι ενημέρωσης των εμπλεκομένων.

Τέλος, η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MetroMRT, από τον υπεύθυνο διαχείρισης Dr. Vere Smyth, αποσκοπούσε στη διάδοση της πρακτικής και την ανάπτυξη συνεργασίας με τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής από ελληνικά νοσοκομεία, που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εφαρμογή εξατομικευμένης δοσιμετρίας.

Ανακοινώθηκε δε, ότι η τελευταία συνάντηση της ομάδας εργασίας του πρωτοκόλλου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου - Ιουνίου 2015, ενώ παράλληλα θα οργανωθεί workshop εξατομικευμένης δοσιμετρίας με ομιλητές, τα μέλη της εν λόγω ομάδας εργασίας ( η ΕΦΙΕ θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του προγράμματος).

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΝΘ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ", που συμμετέχει στο ερευνητικό πρωτόκολλο, είναι στη διάθεση των συναδέλφων, που επιθυμούν να συνεργαστούν στα πλαίσια του MetroMRT, για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειάζονται.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την οργάνωση της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιατρικής Φυσικής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας. Εκτιμώ όμως ότι, στην παρούσα φάση δε θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις που θα ανακύψουν. Επιφυλάσσομαι για το μέλλον.

Με εκτίμηση

Μαρία Κοτζασαρλίδου

Αναγνώσεις 1852 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015 14:25