Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 00:00

Θέση υποψήφιου διδάκτορα ή μεταδιδάκτορα στο τμήμα ακτινοθεραπείας - Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας προωθούμε την ανακοίνωση για μια θέση υποψήφιου διδάκτορα ή μεταδιδάκτορα στο τμήμα ακτινοθεραπείας - Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands

Με εκτίμηση
Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1554 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 13:42