Ανακοινώσεις
Αγαπητοί συνάδελφοι, Επισυνάπτεται η απόφαση της ΕΕΑΕ για «Σύσταση και Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)». Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουν περάσει περίπου 3 χρόνια από την πρώτη φορά που κληθήκαμε να κάνουμε υπολογισμό των επιπέδων στελέχωσης των Τμημάτων Ιατρικής Φυσικής ανά την Ελλάδα, με βάση το λογιστικό φύλλο της EFOMP, που ήταν η μεταφορά της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Radiation Protection No 174 "EUROPEAN GUIDELINES ON MEDICAL…
Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 11:04
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΦΙΕ 2018
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στην Γενική Συνέλευση της ΕΦΙΕ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στο αμφιθέατρο του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν Ν. Ιωνίας έγινε η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Δεοντολογίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΦΙΕ. Για τη διενέργεια των εκλογών αυτών, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΦΙΕ το Σάββατο 21…
Αγαπητοί συνάδελφοι Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ) για την Ειδικότητα Ιατρικής Φυσικής. Η Ομάδα εργασίας έχει ήδη ξεκινήσει τις συνεδριάσεις της. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 22:30
ΥΑ για πληθυσμιακά
Αγαπητοί συνάδελφοι Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1δ/ΓΠοικ221014/14.3.2018 (ΦΕΚ 950/Β/2018) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β/2010 «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών»,…
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 14:08
Υποχρέωση Εγκατάστασης POS
Αγαπητοί συνάδελφοι Όσον αφορά στο θέμα της υποχρέωσης εγκατάστασης POS θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω: Tο υπουργείο έδωσε τις παρακάτω διεκυρινήσεις σχετικά με την ΚΥΑ 45231/2017 και όσους ΔΕΝ έχουν υποχρέωση εγκατάστασης POS. " ...Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2017 η υπ' αριθ. 45231/20.4.2017…
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 00:03
Ιαματική Θεραπεία
Αγαπητοί συνάδελφοι Σας προωθούμε το ΦΕΚ με το όποιο καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας.Όπως αναφέρεται στη σελ.778 7 του ΦΕΚ για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία. Με εκτίμησηΤο ΔΣ τ…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Ύστερα από πρόταση του κ. Μ. Μολφέτα, το ΔΣ της ΕΦΙΕ αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα ως δωρεά στην μνήμη του Καθηγητή Νickolas Spyrou, Emeritus Professor of University of Surrey. Ο καθηγητής ήταν διευθυντής του μεταπτυχιακού Ιατρικής Φυσικής για 30 χρόνια από το 1978, διευθυντής του προπτυχιακού στην Φυσική…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Η ΕΦΙΕ ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να συμβάλει στη μελέτη και σύνταξη έκθεσης σχετικά με την περιφερειακή κατανομή, χρήση και κόστους για τον Ιατρικού εξοπλισμό στην Ελλάδα. Η έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή…
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 23:45
Επιστολή προκήρυξης εκλογών της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στην Γενική Συνέλευση της ΕΦΙΕ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στο αμφιθέατρο του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν Ν. Ιωνίας, μεταξύ άλλων θεμάτων, έγινε και η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Δεοντολογίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΦΙΕ. Για τη διενέργεια των εκλογών αυτών, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών…