Ανακοινώσεις
Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 21:36
ESTRO SCHOOL 2019
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τα ESTRO courses 2019 καθώς και τους όρους παρακολούθησης κάνοντας χρήση των μειωμένων τιμών (350 ευρώ). Reduced fees: https://www.estro.org/binaries/content/assets/estro/school/2019-school-general/linked-documents-for-all-pages/180905-reduced-fees-for-2019-courses-v2.pdf Courses in 2019: https://www.estro.org/binaries/content/assets/estro/school/2019-school-general/linked-documents-for-all-pages/180918-estro-school-calendar-2019_portrait.pdf Το 2019 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα τα παρακάτω σεμινάρια. Comprehensive and Practical Brachytherapy 3-7 March 2019 | Athens, Greece   https://www.estro.org/school/list-courses-school-main-pages/2019-courses/2019-athens-comprehensive-and-practical-brachytherapy Target Volume…
Eνημέρωση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώνουμε ότι η ΕΕΑΕ έχει εκδώσει έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση της δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία (Dosimetry Audit in Radiotherapy). Οι αξιολογήσεις δοσιμετρίας πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα της Ελλάδας κατά τα τελευταία 15 χρόνια,…
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση-πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής του «2ου Διεπιστημονικού Ογκολογικού Συνεδρίου: Διάγνωση και Θεραπεία», σχετικά με την υποβολή εργασιών. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ιατρoφυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής Κύπρου (CAMPBE) και θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Aliathon Village, στην Πάφο της Κύπρου.…
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 09:42
Aberdeen MSc 50th anniversary and reunion
Αγαπητοί συνάδελφοι Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω σύνδεσμο ο οποίος αφορά ανοικτή πρόσκληση για τον εορτασμό των 50 ετών του μεταπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Aberdeen. https://www.abdn.ac.uk/alumni/reunions/12988/ Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους ΄Ελληνες επιστήμονες. Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των Δ.Υ.ΠΕ οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι του λοιπού επικουρικού προσωπικού ανά φορέα και για όλες τις ειδικότητες και κλάδους. Οι παραπάνω πίνακες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους όπως ορίζει η ΥΑ ΦΕΚ 2607/4-7-2018 Τεύχος Β’. Υπενθυμίζουμε ότι,…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ του νέου οργανισμού ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν τέσσερα ΤΙΦ σε 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΑ και 251 ΓΝΑ. Με εκτίμηση Το ΔΣ της ΕΦΙΕ
Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018 16:24
Ενημέρωση για το Ν.4559/18 - ΦΕΚ 142
Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το νόμο Ν.4559/18/ ΦΕΚ 142. Το άρθ. 51 μπορεί να ενδιαφέρει τους πανεπιστημιακούς συναδέλφους, ενώ το άρθ. 63 αφορά δημοσίους υπαλλήλους που οι ίδιοι ή συγγενείς τους επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σας αποστέλλουμε και το σύνδεσμο…
Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2.α) του άρ. 8 Ν. 4558/18 (ΦΕΚ Α΄ 140), "Ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, φαρμακοποιοί Ε.Σ.Υ. και λοιποί επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση για…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ»   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Για την πλήρωση μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019» Τα Τμή­μα­τα Ια­τρι­κής και Φυ­σι­κής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών συ­ντο­νί­ζουν, ορ­γα­νώ­νουν και λει­τουρ­γούν κα­τά το α­καδημαϊκό έ­τος 2018-2019, Πρό­γραμ­μα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών στην «Ια­τρι­κή…